top of page
Manyetik Prospeksiyon

     Yerkürenin manyetik özellikleri olduğu fikri 17. Yüzyıla dek uzanmaktadır. Yer manyetik alanının kaynağı tam olarak açıklanamamakla beraber, çekirdekteki yüksek sıcaklık ve iletkenliğe sahip malzemenin oluşturduğu elektrik alanların kaynak olabileceği düşünülmektedir. Yer manyetik alanı, yer kürenin merkezine yerleştirilmiş bir mıknatıs çubuğunun alanına benzer. Manyetik alan prensibiyle çalışan pusulanın icadı çok daha eskiye dayansa da, manyetik yöntemin bilinen ilk uygulaması 1640 yılında İsveç’te bir maden yatağının üzerinde yapılmıştır. 

     Yerküreyi oluşturan kayaçlar farklı manyetik özelliklere sahiptir. Bu sebeple, değişen kayaç yapısı farklı manyetik alanda küçük farklılıklara sebep olmakta ve yer yüzeyinden yapılacak ölçümler ile, yeraltı hakkında bilgi edilebilmek mümkün olmaktadır. 

manyetik_edited.jpg

Arkeojeofizik amaçlı sezyum manyetometresi saha çalışması

Manyetik yöntem;

  • Maden aramaları

  • Aktif tektonik çalışmalar

  • Arkeojeofizik

  • Kabuk çalışmaları

 

Gibi bir çok alanda faydalı veriler sağlayabilmektedir. Özellikle hava araçları kullanılarak ölçüm yapılabilmesi geniş alanların kısa sürede ölçülebilmesini sağlayarak hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

bottom of page