top of page
Yapı Radarı

     Tarihi yapılar veya güncel mühendislik yapılarında görüntüleme ve bilgi toplamak amacıyla yapı radarı yöntemi gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır. Yöntem, bir yapının tahribatsız olarak araştırılıp görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır. GPR sistemi elektromanyetik dalgaları kullanarak bilgi toplar. Gönderilen sinyaller seyahat ortamlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre  farklı hızlarda hareket eder ve hedef hakkında da bilgi toplar. GPR sinyallerinin seyahat süreleri nanosaniye (10^-9 ns) mertebesindedir.  

     Yüksek frekanslı antenler, oldukça sığ etkileri çok yüksek çözünürlükle görüntüleyebilmektedir. Bu tip çalışmalarda firmamız bünyesinde 1 GHz, 1.6 GHz ve 2.3 GHz çalışma frekansına sahip yüksek çözünürlüklü GPR sistemleri kullanılmaktadır. Kullanılan sistem ve yazılım, çalışma yapılan alanın 2 boyutlu kesitlerinin veya 3 boyutlu hacimsel görüntülerinin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Yapı radarı yöntemi,

Tarihi yapıların duvarlarında;

  • Boşluk ve çatlak tespiti

  • Enjeksiyon öncesi ve sonrası boşlukların belirlenmesi

  • Yapısal bozulmalar ve farklı kullanılan farklı malzemelerin tespit edilmesi

  • Boru, kanal vb. hatların haritalanması

  • Tamirat izlerinin ortaya çıkarılması​,

gibi sorulara cevap vermek amacı ile kullanılmaktadır. Bunların yanında güncel mühendislik yapılarında,​

  • Donatı (su elektrik vb. hatları) tespiti

  • Aktif AC akım hatlarının haritalanması (50/60 Hz sensör desteği ile)

  • Çatlak, boşluk vb. düzensizliklerin haritalanması

konularında yapıya herhangi bir tahribat vermeden 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü veri elde edilmesini sağlar. 

bottom of page